Колаборативна конструкција на Аутистичкиот извештај до Комитетот на ООН за правата на лицата со попреченост, во врска со тековниот преглед на француската држава

07: 09inАутистички организации, Алијансата Аутиште, Региони, Франција, Групни блогови, Алијансата Аутиште | OrgIntl | ООН-ЦДПХby Мапа на администраторот

Соодветна работна група 1 / Прв чекор (за секого): Анализа и коментари на референтни документи Кликнете на врската (сино) за да го отворите соодветниот документ, на кој можете да дадете коментари или корисни придонеси за Извештајот: (За општи прашања во врска со овапродолжи да читашКолаборативна конструкција на Аутистичкиот извештај до Комитетот на ООН за правата на лицата со попреченост, во врска со тековниот преглед на француската држава

Споделете го овде: