Создавање на AutiWiki

15: 10inОддели за помош [Одделение], Аутистички организации, Региони, Групи за сите региони во светот [Рег-СИТЕ], Групни блогови, Autistic.org, Управување со AutiWiki [Dep-Serv_AutiWiki]by Мапа на администраторот

Почнувајќи од 08/09/2020, системот MédiaWiki (користен од Википедија) е инсталиран на https://AutiWiki.org. AutiWiki е услуга понудена од Autistance.org (и успеа во Работната група AutiWiki) за да се изгради „база на знаење“ за аутизмот за лесно повикување подоцна. Овој систем може да им помогне особено на многутепродолжи да читашСоздавање на AutiWiki

Споделете го овде: